Blog

GÖKKUŞAĞI (AURA) KUVARS

Gökkuşağı (Aura) Kuvars

Gökkuşağının tüm renklerini kapsadığı için bu adı almıştır ve kolay bulunur. Laboratuvarlarda kuvars kristali kaplanarak üretilir.

Yapay olarak üretilmesine rağmen, altın ve titanyumun saf kuvarsla birleştirilmesiyle oluşur. Bedenin tüm enerji merkezlerini harekete geçiren bu taş, aurayı temizler ve çakraları harekete geçirir. Ruh enerjisini evrensel enerjiye bağlarken tüm olumsuzlukları uzaklaştırır ve gerçek potansiyeli ortaya çıkarır.

Yaşam için enerji ve coşku vererek tüm sınırlamalardan kurtarır. Geçmişten gelen pişmanlık gibi olumsuz duyguları boşaltır ve mevcut yaşamda ilişkileri zora sokan karmik nedenleri çözüme kavuşturur.

Meditasyon sırasında sakinlik ve dinginlik sağlar. Başka taşlarla kullanıldığında onların frekansını yükseltir.

Timüs ve bağışıklık sistemini güçlendirir.