DOĞAL TAŞLAR

Kadim bilgilerin mirasçılarıyla, doğanın zamanın ötesindeki bilgeliğini keşfedin..

YADACI Taşı

Nuh’un oğlu Yafes neslini devam ettirmek için geldi kutsal topraklar olan Mezapotamya’ya. Baktı ki bu topraklar kuraktı ve yardım istedi Yüce Tanrı’dan. Duyuldu yaratıcının sesi göklerden ve şöyle seslendi: ‘’Sana gönderilen bu taşı al. Bu taşın sana bahşettiğim bilgisiyle yağmurlar yağdırıp, toprağı bereketlendir ki, neslin burada varlığını devam ettirsin.’’

Ve böylece her şey bir taşın hikayesiyle başladı bu coğrafyada. ‘Yada Taşı’nın hikayesiyle…

Adı birçok mit ve yazılı kaynaklarda geçen bu taş; Türklerin ilahi silahı olarak bilinirdi ve hatta bu taşa sahip olmak için uğrunda birçok savaşlar verildi.

Bu taşa sahip olmak öyle önemliydi ki, onun ilmiyle yağmurlar yağdırılıp rüzgarlar estirilebilir ve tüm hava olayları kontrol edilebilirdi.

Günümüzde hala kimlerin elinde olduğu tam olarak bilinmeyen bu taşın kullanma bilgisine sahip olanlar ise ‘Yadacı’ olarak bilinen şamanlardı.

İşte markamı kurarken bana ışık tutan bu hikaye, tasarımlarım için ilham kaynağım oldu ve olmaya devam ediyor.

Taşların ruhunu hissetmek ve içlerindeki kadim bilgilere tanık olmak için sizde benimle bu gizemli dünyaya adım atın.

Whatsapp Hattımız